Darmowy projekt do pobrania do użytku indywidualnego, bez możliwości dalszego rozpowszechniania i odsprzedaży. 

Projekt jest przewidziany dla małego ogródka działkowego o trójkątnym kształcie. Jest w nim przewidziane miejsce na wypoczynek na trawie, mały domek działkowy oraz część ozdobnych roślin wraz z roślinami owocowymi. Na tym terenie rosły stare drzewa owocowe. Zostały one zaadoptowane do powstającego projektu, ale mogą też być posadzone nowe w tych miejscach. 

Wizualizacja zdjęciowa projektu

Tutaj znajduje się projekt ogrodu, a tutaj legenda z opisami roślin.

Poniżej znajduje się wizualizacja filmowa ze spaceru po tym ogrodzie.