Jak zbudować oczko wodne, aby nie było z nim problemów w trakcie użytkowania?

Kilka rad, na co powinniśmy zwrócić uwagę.
 

               Budowę zaczynamy od wykopu , od środka sadzawki. Obliczając głębokość dodajemy 10 cm więcej na warstwę żwiru i kamienia na folii. Głębokość mierzymy wyznaczając poziom przyszłego lustra wody i od tej linii odmierzamy dno . Przejścia między różnymi głębokościami kształtujemy jak najłagodniej , aby zwierzęta które wpadną do wody mogły samodzielnie się wydostać .Jeśli w sadzawce mają zimować ryby minimalna głębokość słupa wody wynosi 150cm.co trzeba uwzględnić przy kopaniu jej najgłębszej części (grubość podłoża leżącego na folii trzeba w tym miejscu doliczyć do głębokości wykopu).
    Sadzawkę wyściełamy folią do oczek wodnych, pod którą dajemy warstwę piasku i agrowłókniny. Musimy uważać na fałdy folii na linii brzegowej. Niewłaściwe jej podgięcie, takie, że jej część będzie się znajdować poniżej lustra wody, spowoduje duże straty wody w oczku. Cały brzeg zagiętej fałdy folii, musi się znajdować nad lustrem wody.
    Wokół całej linii brzegowej budujemy przegrodę kapilarną szerokości i głębokości około 20 cm. Jest to warstwa folii, na końcu podniesiona do góry, oddzielająca grunt zewnętrzny od strefy wilgotnej oczka wodnego.

    Sadzawkę wypełniamy żwirem rzecznym i wykładamy kamieniem. Rośliny sadzimy w koszyczkach wypełnionych piaskiem i gliną , ustawiamy w miejscach gdzie mają rosnąć i stabilizujemy kamieniami . Żwir stanowi przejście między kamieniem a korą na rabatach .    

    Bardzo ważna jest też strefa bagienna. Powinna ona stanowić minimum 1/4 powierzchni lustra wody. Zapewnia ona właściwą równowagę biologiczną i oczyszczanie naturalne wody w naszej sadzawce.

Galeria oczko wodne